BIYOETANOL

Fosil kaynaklı olmayan; renksiz, sıvı ve çevre dostu bir yakıt katkı maddesidir.

  • Biyoetanol, petrol ve türevlerinin, çevreye ve insan sağlığına vermiş olduğu zararları ve olumsuz etkileri en aza indiren; nişasta ve selüloz bazlı hammaddelerin fermentasyonu sonucu elde edilen biyo kökenli bir yakıttır.
  • Biyoetanol berrak, renksiz ve karakteristik bir kokuya sahip bir sıvıdır. Yüksek oktanlı bir yakıt (113 oktan) olup kaynama noktası 78,5°C, donma noktası -114,1°C ve 20 °C de 0,789 gr/ml yoğunluğa sahiptir.
  • TEZKİM, hammadde olarak mısırı kulanarak günlük 100.000 litre biyoetanol üretimi gerçekleştirmektedir.
  • Biyoetanol prosesinde TS EN 15376 standartının gereklilikleri yerine getirilerek üretim yapılmaktadır.
  • Biyoetanol, yenilenebilir kaynaklardan üretildiği için fosil yakıtların aksine, doğadaki karbon dengesini bozmadan, Karbon monoksit (CO) gibi zararlı gazların emisyonlarının azalmasına yardımcı olmaktadır.
  • Yenilenebilir kaynaklardan gerçekleşen yakıt üretimi, dışa bağımlılığı azaltıp ülke ekonomisinin canlanmasına fayda sağlamaktadır. Ayrıca, yeni iş sahaları oluşturarak istihdamın artmasına da olumlu etkiler sunmaktadır.
  • Ülkemizde EPDK Kurul Kararına göre, benzinin içerisine % 3 oranında yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş etanolün eklenmesi zorunludur. Ancak, biyoetanol içten yanmalı motorlarda herhangi bir modifikasyona ihtiyaç duyulmadan %10 oranında harmanlanarak kullanılabilmektedir.