Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TEZKİM Tarımsal Kimya A.Ş. yönetimi olarak,

 • Bünyesindeki çalışanlara saygılı, haklarını koruyan, insani değerleri ön planda tutan, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çevre boyutundaki olumsuz etkilerin çözümü için gerekli her türlü çalışmayı taahhüt ederek çevreye saygılı, ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmayı,
 • Çevreyi ve insan sağlığını her zaman ön planda tutarak ürünlerinde en yüksek kaliteye ulaşmayı,
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara, standartlara ve diğer şartlara uygun şekilde hareket etmeyi ve emniyetli bir ortam sağlamayı,
 • Olası tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • İSG, çevre ve kalite yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Yapılan gözden geçirmeler sayesinde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karsı önceden hazırlıklı olarak en hızlı şekilde çözüme ulaşmayı ve uygunsuzluğu en kısa sürede düzeltmeyi,
 • Yönetim sistemleri ve şirket politikaları kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlayarak verimliliği arttırmayı,
 • Sağladığı hizmet ve ürettiği ürünle müşteri beklentisinin çok daha üzerinde bir performans göstererek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Gelişen teknolojiyi kullanarak kuruluşun karlılığını arttırmayı,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufuna önem vererek mümkün olan en az enerji kullanımıyla iş yapabilmeyi,
 • Güçlü finansal yapısı ve aile gibi çalışma ortamıyla çalışan memnuniyetini her zaman en üstte tutmayı ve özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında personellere danışılmasını ve personelin katılımını sağlamayı,
 • Tüm çalışanların yetkinliklerinin gelişmesi için eğitim ve grup çalışmalarına önem vermeyi,
 • Engelli personellerin hak ve özgürlüklerine yönelik ayrımcılık söz konusu olmaksızın her türlü girişimde bulunmayı,
 • Farkındalık yaratmak için kuruluş içerisindeki tüm bireylerde kalite bilincini oluşturmayı; tüm süreçlere görev ve sorumluluk bilincini yerleştirmeyi taahhüt ederiz.         

 

 

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Ülkemizin enerji alanında kıt kaynaklara sahip olmasından yola çıkarak, enerji sektörünün bir piyasa oyuncusu olmamız nedeniyle, TEZKİM Tarımsal Kimya A.Ş. olarak;

 • Enerjiyi etkin kullanıp doğayı ve çevreyi korumayı,
 • Enerji yönetim sistemini; sistematik, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı,
 • Enerji yönetim sistemi hedef ve amaçlarına ulaşmak adına, enerji verimliliği faaliyetlerini destekleyip gerekli olan beşeri ve mali kaynakları sağlamayı ve belirli periyotlarda buhedefleri kontrol etmeyi,
 • Enerji performansını sürekli iyileştirebilmek için güncel teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve iyileştirmelere yönelik olası tasarımları destekleyerek uygulamayı,
 • Tüm çalışanlarımıza enerji yönetim sisteminin bir parçası olmaları ve bu konudaki farkındalığı arttırmak adına gerekli eğitimleri sağlamayı,
 • İlgili tüm yasal şartlara, ilgili tarafların şartlarına ve mevzuatlara uyarak sistemin sürdürebilirliğini sağlamayı,
 • Ürün ve hizmet satınalımlarında verimliliğin yüksek olanlarının desteklenmesini, enerji dostu ekipmanların tedariğini sağlamayı taahhüt ederiz.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

TEZKİM Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş Karbondioksit ve Sitrik Asit üreticisi olarak,

 • Belirlenmiş olan tüm yerel ve ulusararası standartlara, mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Hammadde girişinden nihai ürüne kadar olan proseslerde, insan sağlığını tehdit edebilecek hata ve tehlikeleri ortadan kaldıracak sistemi kurmayı, sürdürmeyi ve belirli aralıklarla gözden geçirmeyi,
 • Müşterilerin beklentilerini ve taleplerini gıda güvenliği şartlarını göz önünde bulundurarak karşılamayı,
 • Her defasında ürün güvenliğini sağlayarak yüksek kalitede ürünler sunmayı,
 • Üretimi; hijyenik ortam ve koşullarda, belli hedefler çerçevesinde gerçekleştirmeyi,
 • Hammaddeden ürün satışına kadar olan gıda zincirinin her kademesindeki personelleri gıda güvenliği yönetim sisteminden sorumlu tutmayı, tesis emniyeti ve gıda savunması hakkında personelini bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, çalışanlara gıda güvenliği kültürünü benimsetmeyi ve uygulatmayı,
 • Üretim tesisindeki fonksiyonel ve ileri teknolojilerle donatılmış kaynakları en verimli şekilde kullanarak üretim yapmayı,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemini en etkin yöntemlerle izleyip, ölçülebilir hedeflerle belirli periyotlarda gözden geçirmeyi,
 • Üretim girdisi olarak taklitli veya tağşişli maddeler kullanmamayı,  ürünlerimizde ise taklit ya da tağşişe başvurmamayı,
 • Tüm ilgili taraflara yapılan beyanların yasal ve doğru olmasını sağlamayı,
 • İç ve dış iletişim dahil gerekli olan tüm kaynakları sağlayarak mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.