Teknoloji ve sanayinin gelişimine paralel olarak, enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta ve fosil yakıtlar sürekli azalmaktadır. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden olan fosil yakıtlar ile doğal dengenin bozulması, alternatif yakıtlara olan gereksinimi artırmaktadır. Bu nedenle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışları özellikle petrol bakımından dışa bağımlı ülkelerde ayrıca önem kazanmaktadır.

Tüm dünyada yaşanan enerji sıkıntısı ve petrol krizlerinin de etkisiyle, enerji sektöründe var olmayı hedefleyen firmamız, alternatif enerji kaynaklarından birisi olan biyoetanol yatırımını 2008 yılında tamamlamış ve üretime başlamıştır.

Ülkemizin yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları vizyonuna; tarımsal gelişim, doğal dengenin korunması ve dışa bağımlılığın azalması konularında destek vermenin haklı gururu içerisindeyiz.